คำถามทางโทรศัพท์
ถามโดย FAX
 

田沢観光タクシー Tazawako Kanko Taxi
หมายเลขโทรสาร :0187-43-1332

生保内観光ハイヤー Obonai kanko hire
หมายเลขโทรสาร :0187-43-1222

 

คำถามทางอีเมล
 
Please enter in Japanese or English.
คำถามการสำรอง
ชื่อ [ชื่อตัวแทน] (ต้องระบุ)
ที่อยู่อีเมล (จำเป็น)
ยืนยันอีเมลแอดเดรส (จำเป็น)
หมายเลขโทรศัพท์ [ตัวแทนติดต่อ]
วันที่คาดว่าจะใช้
แท็กซี่ ขาตั้ง
รถแท็กซี่ ที่จะนั่ง เวลา
KOMACHI สถานีมาถึง
KOMACHI เวลามาถึง
รถแท็กซี่ ลุกขึ้น ที่ตั้ง
รถแท็กซี่ ลุกขึ้น เวลา
KOMACHI ออกจากสถานี
KOMACHI เวลาออกเดินทาง
สถานที่ที่คุณอยากไป
สิ่งที่คุณต้องการกิน
แผนการ
สิ่งที่คุณต้องการทำ
เนื้อหาคำถาม[recaptcha]